Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:51:26

Poprawka 40

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1