Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:20:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 2 Przeciw: 97 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0