Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:22:35

Poprawka 1

Za: 46 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 1