Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:53:19

Poprawka 42

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0