Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:35:53

Poprawka 19

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 0