Narzędzia:

Dnia 14-10-2020 godz. 15:04:30

Za: 54 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 33 Nie głosowało: 4