Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:27:35

Poprawka 7

Za: 97 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0