Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:29:34

Poprawka 11

Za: 6 Przeciw: 90 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1