Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:34:51

Poprawka 17, 39, 48, 57

Za: 56 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0