Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:55:21

Poprawka 44, 46

Za: 55 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1