Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:30:22

Poprawka 12

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1