Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:56:44

Poprawka 47

Za: 54 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1