Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:39:53

Poprawka 24

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 0