Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:50:01

Poprawka 36

Za: 53 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0