Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:44:36

Poprawka 30

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0