Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:52:23

Poprawka 41

Za: 44 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0