Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:19:43

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 3