Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:37:22

Poprawka 21

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0