Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 16:00:17

Poprawka 55

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2