Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-01-2021 na 20. posiedzeniu Senatu

Za: 8 Przeciw: 102 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 11:04:54 za Głosowanie próbne
4 16:12:21 wstrzymał się Głosowanie próbne
5 16:14:40 nie głosował Wniosek formalny
6 16:19:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 1

7 16:20:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 2

8 16:20:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 3

9 16:21:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 4

10 16:22:36 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 5

11 16:23:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 7

12 16:23:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 8

13 16:24:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 10

14 16:24:56 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 11

15 16:25:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 12

16 16:25:56 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 13

17 16:26:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 14

18 16:27:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 15

19 16:27:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 16

20 16:28:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 17

21 16:29:09 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 19

22 16:29:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 20

23 16:30:17 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 21

24 16:31:00 za Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 22, 23

25 16:31:28 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 24

26 16:31:58 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 25

27 16:32:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 26

28 16:33:14 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 27

29 16:33:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 28

30 16:34:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 29

31 16:35:09 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 30

32 16:35:53 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 31

33 16:36:26 za Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 32

34 16:37:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 33

35 16:37:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 34

36 16:38:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 35

37 16:39:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 36

38 16:39:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 37

39 16:40:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 38

40 16:40:41 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 39

41 16:41:11 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 40

42 16:42:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 41

43 16:42:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 42

44 16:43:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 43

45 16:43:55 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 44

46 16:44:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 45

47 16:45:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 46

48 16:46:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 47

49 16:46:41 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 48

50 16:47:14 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 49

51 16:47:47 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 50

52 16:48:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 51

53 16:48:56 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 52

54 16:49:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 53

55 16:50:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 54

56 16:50:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 55

57 16:51:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 56

58 16:51:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 57

59 16:52:17 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 58

60 16:52:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 59

61 16:53:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 60

62 16:53:58 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 61

63 16:54:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 62

64 16:54:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 63

65 16:55:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 64

66 16:56:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 65

67 16:56:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 66

68 16:57:19 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 67

69 16:58:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 68

70 16:58:43 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 69

71 16:59:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 70

72 16:59:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 71

73 17:00:16 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 72

74 17:00:59 za Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 73

75 17:01:38 za Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 74

76 17:02:31 za Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 75

77 17:03:06 za Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 76

78 17:03:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 77

79 17:04:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 78

80 17:04:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 79

81 17:05:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 80

82 17:06:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 81

83 17:06:34 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 82

84 17:07:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 83

85 17:08:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 84

86 17:08:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 85

87 17:09:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 86

88 17:10:05 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 87

89 17:10:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 88

90 17:11:30 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 89

91 17:12:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 90

92 17:12:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 91

93 17:13:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 92

94 17:13:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 93

95 17:14:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 94

96 17:15:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 95

97 17:15:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 96

98 17:16:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 97

99 17:16:45 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 98

100 17:17:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 99

101 17:18:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 100

102 17:18:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 101

103 17:19:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 102

104 17:20:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 103

105 17:20:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 104

106 17:21:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 105

107 17:22:06 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 106

108 17:22:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 107

109 17:23:18 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 108

110 17:23:50 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 109

111 17:24:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 110

112 17:25:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 111

113 17:25:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 112

114 17:26:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2021

Poprawka 113

115 17:27:31 za Ustawa budżetowa na rok 2021

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami