Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:24:24

Poprawka 10

Za: 51 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0