Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:36:26

Poprawka 32

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0