Narzędzia:

Dnia 12-01-2021 godz. 16:12:21

Za: 54 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 8