Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:00:59

Poprawka 73

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0