Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:37:00

Poprawka 33

Za: 6 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0