Narzędzia:

Dnia 12-01-2021 godz. 16:14:40

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2