Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:48:56

Poprawka 52

Za: 53 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0