Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:31:00

Poprawka 22, 23

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0