Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:10:05

Poprawka 87

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1