Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:27:31

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0