Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:06:02

Poprawka 81

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1