Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:18:37

Poprawka 101

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2