Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:35:09

Poprawka 30

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1