Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:08:02

Poprawka 84

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0