Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:03:52

Poprawka 77

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0