Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:28:28

Poprawka 17

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1