Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:50:00

Poprawka 54

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1