Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:17:27

Poprawka 99

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0