Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:24:23

Poprawka 110

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2