Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:19:33

Poprawka 102

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1