Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:44:52

Poprawka 45

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2