Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:09:13

Poprawka 86

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0