Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:22:44

Poprawka 107

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1