Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:22:06

Poprawka 106

Za: 50 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0