Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:24:56

Poprawka 11

Za: 50 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1