Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:59:42

Poprawka 71

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0