Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:58:43

Poprawka 69

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0