Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:23:52

Poprawka 8

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1