Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:47:14

Poprawka 49

Za: 53 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0