Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:26:27

Poprawka 14

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2